Çevre Politikamız

SALİM GÖK İNŞAAT ÇEVRE POLİTİKASI

  • Çevre ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Çevre konusunda sektörel bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
  • Projelerimizde başından sonuna kadar oluşan ve oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve zararları azaltmayı,
  • Çalışmalar sırasında ortaya çıkacak atıkları mümkün olduğunca azaltmayı veya geri kazanmayı,
  • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek, en üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmayı,

hedeflemekte ve taahhüt etmekteyiz.