İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

SALİM GÖK İNŞAAT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Doğru ve verimli bir çalışmanın ancak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında gerçekleştirilebileceğine inanmaktayız.

Tüm süreçlerde;
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı iş sağlığı ve güvenliği konusunda sektörel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek oluşabilecek iş kazalarını önlemeyi ve iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak geliştirmeyi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ekipmanları en doğru ve en verimli şekilde kullanmayı, çalışılacak projelerin başlangıcından bitimine kadar oluşabilecek iş kazalarının önceden analiz ve değerlendirilmesi yaparak gerekli ekipmanlarla önlemleri almayı, en üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler almasını sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğu oluşturmayı, ve bu bilinci artırmayı hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.